ConnDOT: CCTV# 145 Southbury EB Exit 14 - Rt. 172 (Lakeside Rd.)
I-84 Cheshire / Waterbury / Danbury Area

CCTV# 145 Southbury EB Exit 14 - Rt. 172 (Lakeside Rd.)

{Southbury E/B Exit 14}  
CCTV# 145 Southbury EB Exit 14 - Rt. 172 (Lakeside Rd.)
Image provided by ConnDOT
 
{DOTLogo}  
Previous