BFPE: Agendas
Agendas


Agendas
 2012 Agendas, Minutes and Schedule
 
 January 27, 2012
 
 February 10, 2012 Agenda
 
 March 8, 2012 Agenda
 
 March 22, 2012 Agenda
 
 April 12, 2012 Agenda
 
 May 10, 2012 Agenda
 
 June 14, 2012
 
 July 12, 2012 Agenda
 
 July 26, 2012 Agenda
 
 July 27, 2012 Agenda
 
 August 9, 2012 Agenda
 
 September 27, 2012 Agenda
 
 October 11, 2012 Agenda
 
 October 25, 2012 Agenda
 
 November 29, 2012 Agenda
 
 December 13, 2012 Agenda
 
 January 10, 2012
 
 January 24, 2013 Agenda
 
 2013 Agendas & Minutes
 
 February 14, 2013 Agenda
 
 March 1, 2013 Agenda
 
 March 14, 2013
 
 April 11, 2013 Agenda
 
 April 25, 2013 Agenda
 
 May 9, 2013 Agenda
 
 June 13, 2013 Agenda
 
 June 27, 2013 Agenda
 
 June 28, 2013
 
 July 11, 2013 Agenda
 
 July 25th Agenda
 
 August 8, 2013 Agenda
 
 September 12, 2013
 
 October 10, 2013 Agenda
 
 October 24, 2013 Agenda
 
 November 1, 2013 Agenda
 
 November 14, 2013 Agenda
 
 November 15, 2013 Agenda
 
 December 12, 2013 Agenda
 
 a November 14, 2013 Agenda
 
 a November 15, 2013 Agenda
 
 a December 12, 2013 Agenda
 
 a January 9, 2014 Agenda
 
 2014 Agendas and Minutes
 
 a January 24, 2014
 
 February 28, 2013 Agenda a
 
 March 13, 2014 Agenda a
 
 March 28, 2014a Agenda
 
 April 10, 2014 Agenda a
 
 April 24, 2014 Agenda a
 
 May 8, 2014 Agenda a
 
 May 22, 2014 a
 
 June 12, 2014 Agenda a
 
 July 10, 2014 Agenda a
 
 July 24, 2014 Agenda a
 
 August 14, 2014
 
 September 11, 2014 Agenda a
 
 September 25, 2014 Agenda a
 
 October 9, 2014 Agenda a
 
 October 23, 2014 Agenda a
 
 November 13, 2014 a
 
 December 11, 2014 Agenda
 
 2015 Agendas & Minutes
 
 January 8, 2015 Agenda
 
 March 12, 2015 Agenda
 
 March 26, 2015 Agenda
 
 April 9, 2015 Agenda
 
 April 23, 2015 Agenda
 
 May 14, 2015 Agenda
 
 May 28, 2015 Agenda
 
 June 11. 2015 Agenda
 
 June 25, 2015 Agenda
 
 July 9, 2015 Agenda
 
 July 23, 2015 Agenda
 
 August 13, 2015 Agenda
 
 August 27, 2015 Agenda
 
 September 10, 2015 Agenda
 
 September 24, 2015 Agenda
 
 October 21, 2015
 
 November 4, 2015 Agenda
 
 November 18, 2015 Agenda
 
 Agendas and Minutes 2016
 
 December 10, 2015 Agenda
 
 January 14, 2016 Agenda
 
 January 28, 2016 Agenda
 
 February 25, 2016 Agenda
 
 March 3, 2016 Agenda
 
 March 10, 2016 Agenda
 
 March 24, 2016 Agenda
 
 April 28, 2016 Agenda
 
 May 12, 2016 Agenda
 
 May 26, 2016 Agenda
 
 June 9, 2016 Agenda
 
 June 23, 2016 Agenda
 
 July 14, 2016 Agenda
 
 April 14, 2016
 
 July 28, 2016 Agenda
 
 August 11, 2016 Agenda
 
 August 16, 2016
 
 September 8, 2016 agenda
 
 September 22, 2016 agenda
 
 October 13, 2016 Agenda
 
 October 27, 2016 Agenda
 
 November 17, 2016 Agenda
 
 November 17, 2016
 
 October 27, 2016 Minutes
 
 2017 Agenda & Minutes
 
 December 8, 2016 Agenda
 
 January 12, 2017 Agenda
 
 January 26, 2017 Agenda
 
 March 23, 2017 Agenda
 
 March 9, 2017 Agenda
 
 April 27, 2017 Agenda
 
 April 13, 2017 Minutes
 
 March 23, 2017 Minutes
 
 May 11, 2017 Agenda
 
 April 13, 2017 Agenda
 
 May 11, 2017 Minutes
 
 July 13, 2017 Agenda
 
 June 22, 2017 Minutes
 
 August 17, 2017 Agenda
 
 July 13, 2017 Minutes
 
 September 1, 2017 Agenda
 
 September 21, 2017 Agenda
 
 October 19, 2017 Agenda
 
 September 21, 2017 Minutes
 
 November 2, 2017 Agenda
 
 October 19, 2017 Minutes
 
 April 26, 2018 Agenda
 
 January 25, 2018 Agenda
 
 January 25, 2018 Minutes
 
 February 15, 2018 Agenda